การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 67)

30 ตุลาคม 2560

ทำงานตามที่พี่เผด็จได้มอบหมายให้

บริการอาหารว่างให้แก่พี่เผด็จบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)