ครั้งที่ 67

วันที่ 6 -  พฤศจิกายน

นิเทศครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนความรู้ของโครงการ 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)