ครั้งที่ 64

1 พฤศจิกายน 

ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 2 รายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)