การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน

7 พ.ย 60 เขียนหนังสือลงรับเอกสาร ถ่ายเอกสาร นั้งทำงานภายใน อบต.ลาดบัวขาว  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)