การฝึกประสบการณ์การพัฒนาชุมชน

6 พ.ย 60 เขียนหนังสือลงรับเอกสาร จัดเรียงเอกสาร จัดแฟ้มใส่เอกสาร  เดินเอกสารไปส่งห้องปลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)