KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 214. KM ประเทศไทย

          KM ประเทศไทยในที่นี้หมายถึงการประยุกต์ใช้ KM เพื่อเชื่อมโยง และ ลปรร. อย่างกว้างขวางทั่วประเทศไทย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง      ผมได้แนวคิดในการเขียนบันทึกนี้เพราะเห็นว่า สสส. กำลังจะทำ KM ประเทศไทย ด้าน "วิถีชีวิตที่พอเพียง" 

         สสส. กำลังจะ จัดเวที ลปรร. เรื่องราวของความสำเร็จ (success stories) ของ "วิถีชีวิตที่พอเพียง"   ที่เกิดขึ้นในชุมชน  องค์กร  ครอบครัว  โครงการ ฯลฯ     เพื่อสนับสนุนการต่อยอดวิธีการดำเนินการสู่ "วิถีชีวิตที่พอเพียง"      เพื่อสร้างความหลากหลายของรูปแบบวิธีการดำเนินการสู่ "วิถีชีวิตพอเพียง"     เพื่อสร้างการยอมรับ และการเห็นคุณค่าของ "วิถีชีวิตที่พอเพียง" ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายระดับ   ทั่วประเทศ และในทุกภาคส่วนของสังคม

        ผมจึงเรียกว่า KM ประเทศไทย ด้าน "วิถีชีวิตที่พอเพียง"   

        เห็นความง่าย ในการคิดทำ KM ไหมครับ     เริ่มด้วยการหา success stories ในเรื่องนั้นๆ     แต่จะว่ายากก็ยาก ถ้าเราปล่อยหรือหลงให้เส้นผมบังภูเขา      ที่เส้นผมบังภูเขาได้ ก็เพราะเราสมาทาน "จิตเล็ก"     มองหาเฉพาะความสำเร็จที่หน่วยงานเราเองสร้างขึ้น     ถ้าเราฝึกให้ "จิตใหญ่" เสียหน่อย เราก็จะหาความสำเร็จจากโครงการของหน่วยงานไหนก็ได้ในประเทศไทย      หรือยิ่งเป็นความสำเร็จที่ชุมชนเขารวมตัวกันทำเอง โดยไม่มีใครไปหนุน ยิ่งดี     เราเข้าไปชื่นชม และเชิญชวนมา ลปรร. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน     และที่สำคัญชวนมาร่วมกันขยายผล และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

         อย่าลืมนะครับ สิ่งที่เรียกว่า "ความสำเร็จ" ที่เป็นนวัตกรรม มันไม่ได้อยู่ในความสมดุล (equilibrium) มันไม่เสถียร  ไม่ยั่งยืน  มันอยู่ได้เพราะมันมีความเคลื่อนไหว เมื่อไรมันหยุดนิ่งตายตัว มันจะล้ม     ดังนั้น การมีกัลยาณมิตรมาร่วมกันขับเคลื่อนขบวนการ "วิถีชีวิตที่พอเพียง" จึงเป็นการช่วยต่ออายุของกลุ่มที่มีความสำเร็จนั้นเอง

         KM ประเทศไทยในเรื่อง (issue) ใดเรื่องหนึ่ง จึงมีคุณูปการในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนถาวรขึ้นในสังคมไทย     คำว่า "ยั่งยืนถาวร" แปลว่า "เปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา" นะครับ     ดังนั้น "วิถีชีวิตที่พอเพียง" จึงต้อง เปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 

        KM คือเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนถาวร     บนการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

วิจารณ์ พานิช
๑๒ พย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm#km-วันละคำ

หมายเลขบันทึก: 64059, เขียน: 29 Nov 2006 @ 08:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)