ครั้งที่ 70 : ( 31 ตุลาคม 2560 )

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้นอีกวันก็ว่าได้ 

                แต่เป็นตื่นเต้นไปในทางที่ดีนะ วันนี้เป็นวันที่พวกเราจะเข้ารับการนิเทศครั้งที่ 2 หลังจากฝึกงานมาจนใกล้จะถึงวัยที่ จะออกจากการรับฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพแล้ว วันนี้ อาจารย์ ธ.ชัย ศรีเมือง ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นผู้นิเทศเรา โดยอาจารย์ได้นัดเรายังที่ห้องสาขา 

                 เวลาไม่แน่ใจดีนัก ประมาณ เกือบๆ12.00 น. เราเดินทางมาถึง ห้องสาขา อาจารย์เองท่านก็พร้อมนิเทศ แล้ว มาถึงก็ให้แนะนำว่ามีประเด็น

อะไรบ้าง และมีโครงการอะไรบ้าง ให้ล่ามาทีละโครงการว่าหลังจากสัมนาครั้งที่ 1 ผ่านไป ทำอะไรบ้างแล้ว แล้วตอนนี้ทำอะไรถึงขั้นตอนไหนแล้ว และมี

ปัญหาอะไรบ้าง ทุกคนก็เล่าตามโครงการของตนเองทีละโครงการจนถึงโครงการเราเป็นโครงการสุดท้าย  อาจารยืก็ถามถึงว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำ

อะไรไปบ้างแล้ว เราก็เล่าให้ อาจารย์ฟังจากนั้น อาจารย์ท่านก็ตรวจงานเอกสารว่ามีครบไหม แล้วก็ให้คำแนะนำ แต่ก่อนให้คำแนะนำท่านก็ ตั้งคำคาม 

ถามเราทีละโครงการ เล่นเอาตอบยากเหมือนกัน แต่โครงการมันก็เป็นโครงการที่เราทำ เราควรจะรู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรและกำลังทำอะไร ทำให้เราผ่าน

คำถามนั้นไปได้  จนนิเทศเสร็จ เราก็กลับมาทำงานต่อยังศูนย์ฝึก ไม่ได้ลานะจ๊ะ ศูนย์นี้จะลงต้องมีหนังสือ นะจ๊ะ ไม่ได้ลาได้ง่ายๆ 5555 +

 กลับมาทำงานต่อ จน เวลา 17.30 น. ก็กลับไปพักผ่อน

*** วันนี้เราได้แนวทางข้อสรุกของโครงการเราจากการมานิเทศของอาจารย์เป็นประสบการณ์การนิเทศน์ที่ดีของเราครั้งหนึ่งเลยนะ อาจารญ์ท่านใส่ใจรายละเอียดดีมากจริงๆ ทำให้เรามองเห็นอะไรอีกมุม

                                ภาพการนิเทศน์วันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                         ภาพการนิเทศน์วันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                             ภาพการนิเทศน์วันนี้ ภาพถ่ายโดย : ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี 

                                 ภาพการนิเทศน์วันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงษ์กวี 

                              ภาพการนิเทศน์วันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)