กิจกรรมการจัดเตรียมวางแผนและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ (วันที่ 31-10-2560)

กิจกรรมการจัดเตรียมวางแผนและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 

        วันที่ 31  ตุลาคม  2560 ทีมฝึกประสบการณ์เพชรบุรีแต่ละคู่ได้แบ่งหน้าที่กันจัดเตรียมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเพื่อลดความบกพร่องและให้เกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุดและคู่ของข้าพเจ้าในวันนี้ก็ได้จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ  เนื่องจากโครงการพวกเราดำเนินการเกี่ยวกับการสานต่องานที่พ่อทำคือ  งานด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างแปลงเกษตรนำร่องในชุมชนบ้านโคกเศรษฐี  พวกเราจึงขอรับการสนับสนุนสื่อจากมูลนิธิยุวสถิรคุณเพื่อให้สื่อเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่คนในชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  และผู้ที่สนับสนุนให้งานในครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีภาพที่ 1-3  กิจกรรมการจัดเตรียมวางแผนและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ (31-10-2560: เวลา 8.30-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)