เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการจัดโครงการ (วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

                        เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการจัดโครงการ 

                      ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันในการจัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการทำโครงการ เตรียมของที่ระลึกที่จะให้แก่วิทยากรและชาวบ้านโคกเศรษฐีที่จะมาเข้าร่วมในการจัดโครงการ พัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้การทำเกษตรแบบ ผสมผสานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

                                ภาพการเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการจัดโครงการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)