ครั้งที่ 67 : ( 25 ตุลาคม 2560 )

วันนี้ เราเข้ารับการฝึกเวลา 08.30 น.

                 เข้ามาก็จัดทำงานภายในศูนย์ก่อน ทำความสะอาดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในวันนั้น แล้วก็จัดการเรียงเอกสารของศูนย์ก่อน

                 จากนั้นเวลา 10.00 น. เราจึงเดินทางไปชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อจัดทำโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ  และ เราก็จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจาก 

                   การปลูกผักปลอดสารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน ว่ามีปัญหาอะไรบ้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอขึ้นมาพร้อมทั้งให้ผู้รู้วิธีแก้ไขปัญหาแชร์ วิธีแก้ไขและรักษา จากนั้นก็ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำคือ ตุ๊กตาผ้าขนหนูรูปกระต่าย 

               จากนั้นเวลา 12.30. น. แจกอาหารกลางวันให้รับประทานกันวันนี้มีข้าวต้มปลาฝีมือ คุณ ปนัดดา กับ ป้าเครือ ช่วยกันทำ

หลังจากนั้นก็ช่วยกันเก็บกวาดของที่นำออกมาทำกิจกรรม และกลับเข้าศูนย์ฝึกในเวลา 13.30 น. โดยประมาณ

               แต่ก่อนเข้าศูนย์เราได้แวะไปเช็คราคาสินค้าเนื้อสัตว์ ที่แมคโครก่อน เพื่อที่จะหารกันเลี้ยงอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการในชุมชนในวัน

อาทิตย์ โดยเราได้ขออนุญาตพี่เลี้ยงแล้ว ซึ่งพี่เลี้ยงเองก็อนุญาต

                จากนั้นเวลา 15.00 น. เรากลับเข้ามายังศูนย์ฝึก และ ติดฉลากผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ เพื่อนำรายได้เข้า

โครงการจิตอาสาประชารัฐ เพ่อไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ต่อไป

                         กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                               กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้  ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                  กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้  ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                                          กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้  ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                                     กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้  ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                               กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                                    กิจกรรมที่ทำภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)