ครั้งที่ 66 ( 24 ตุลาคม 2560)

วันนี้เราเข้ารับการฝึกตามเวลาเข้ารับการฝึก เวลา 08.30 น. 

                  โดยในวันนี้ เราตั้งใจว่าขะเข้าไปคุยเรื่องโครงการกับผู้นำกองทุน และ อสม. ประจำชุมชน โดย เราได้นัดกับทั้ง 2 ท่านไว้ว่า เราจะเข้าไปตอน 10.00น. ระหว่างรอไปตามเวลานัดเราก็รับประทานอาหารเช้ากัน และ เตรียมเรื่องที่จะไปพูดคุย กับผู้นำ และ ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ในตอนเช้าก่อน พร้อมทั้งทำความสะอาดที่ทำงาน (ศูนย์ฝึก) ก่อน

                   เวลา 10.00 น. เราเดินทางมาถึงที่ชุมชนสวนตะไคร้ พบ ว่ากำลังช่วยกันจัดบอร์ดอยู่เราจึงอาสาช่วยทำบอร์ดถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 เราช่วยกันทำอย่างเรียบง่ายเพื่อไม่เป็นการสิ้นเปลือง และ พอเพียงตามที่พระองค์ท่านทรงสอนมาตลอด เราจัดบอร์ดเรียบร้อย ก็พูดคุยถึงการดำเนินโครงการที่ผ่านมาพร้อมทั้งจะ พูดคุยเกี่ยวกับการจัด ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา และ ความรู้ในการดูแลผัก จากโครงการ อยู่ดี กินดี วิถีพอเพียง ชุมชนสวนตะไคร้ ที่ให้ชาวบ้านในชุมชน ปลูกผักปลอดสารเคมี ไว้รับประทานเองในครัวเรือน 

                   จากนั้น เวลา 15.30 น. ก็เดินทางกลับมายังศูนย์ฝึก และ บรรจุน้ำยาซักผ้า และ น้ำยาล้างห้องน้ำของเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ เพื่อแจกฟรี และนำรายส่วนหนึ่งบริจาคเข้าโครงการ และ นำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบปัญหา ยากไร้ ต่อไป 

                   โดย ผลิตณ์ที่ได้ มาจากกลุ่มเกษตรกรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและใช้งานดีแน่นอน 

จนเวลา 18.30 น . เราบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆเรียบร้อย ก็เดินทางกลับไปพักผ่อนกัน 

          ภาพขณะกำลังพูดคุยเรื่องโครงการกับตัวแทนชุมชน ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                                ภาพขณะจัดบอร์ด  ภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

                                   ภาพขณะจัดบอร์ด  ภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก


                        ภาพขณะจัดบอร์ด  ภาพถ่ายโดย : ภาพถ่ายโดย : น.ส ผกามาศ สองเมือง

                         ภาพขณะบรรจุผลิตภัณฑ์  ภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)