ครั้งที่ 65 : ( 21 ตุลาคม 2560 )

วันนี้เป็นวันเสาร์ เรามีนัดกับเด็กๆเยาวชนในชุมชนสวนตะไคร้ 

                   ว่าจะมาทำกิจกรรมร่วมกัน วันนี้เรานัดเด็กๆไว้เวลา 10.00 น. โดย กิจกรรมในวันนี้ที่เราให้น้องๆทำนั้น คือ การทำแผนที่เดินดิน สำรวจชุมชน

ของตนเอง โดยให้น้องๆสำรวจในชุมชนว่า - ตรงนี้เป็นบ้านของใคร 

                                                                    - สถานที่สำคัญในชุมชน

                                                                    - จุดเสี่ยงในชุมชน

                                                                    - บ้านของผู้นำ

โดย เมื่อเดินเสร็จแล้ว เราก็พาน้องๆวาดแผนที่เดินดินของชุมชนตนเอง โดยให้น้องๆลองวาดลงในกระดาษ เอสี่ ของใครของมันก่อน แล้วนำมาดูเปรียบ

เทียบว่าเหมือนกัน หรือ แตกต่างกันอย่างไร 

                   และเปิดวิดิโอเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้น้องๆดูและสอบถามความรู้สึกน้องๆทีละคน และมีการตอบคำถาม ชิงราวัลจากวิดิโอที่เราเปิด

ด้วย เมื่อเสร็จกิจกรรมเรียบร้อยก็แจกอาหารกลางวันให้กับน้องๆ 

                   จากนั้นก็ปล่อยให้น้องๆกลับบ้าน เราก็ทำความสะอาดสถานที่ และรับประทานอาหารกลางวันกัน โดย กิจกรรมในวันนี้เราเริ่ม ตั้งแต่ 10.00 น. 

- 14.00 น. 

                            ภาพกิจกรรมในวันนั้น  ภาพถ่ายโดย : น.ส ผกามาศ สองเมือง

                            ภาพกิจกรรมในวันนั้น  ภาพถ่ายโดย : น.ส ผกามาศ สองเมือง

                            ภาพกิจกรรมในวันนั้น  ภาพถ่ายโดย : น.ส ผกามาศ สองเมือง

                            ภาพกิจกรรมในวันนั้น  ภาพถ่ายโดย : น.ส ผกามาศ สองเมือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)