การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้ อาจารย์พี่เลี้ยงเรียกประชุม

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

อาจารย์พี่เลี้ยงเรียกประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)