การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

จัดทำสวนหน้าศูนย์การเรียนรู้

สวนหน้าศูนย์ (ยังไม่เสร็จดีคับ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)