ครั้งที่ 51

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

          วันนี้เราได้ลงชุมชนทำโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สานสายใยด้วยตุ๊กตาผ้าขนหนู ณ กองทุนชุมชนสวนตะไคร้ เราได้ร่วมกันผับตุ๊กตากับผู้สูงอายุในชุมชน เรามีความสุขมากที่คนในชุมชนให้ความร่วมมือกับการทำโครงการกับพวกเรา 

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

                                                                ภาพถ่ายโดย นายเอกรินทร์ สีเอก

                                                ภาพถ่ายโดย นางสาวเนตรสุดา สงสกุล (พี่เลี้ยง)

                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาวเนตรสุดา สงสกุล (พี่เลี้ยง)

                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวเนตรสุดา สงสกุล (พี่เลี้ยง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)