การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

17 ต.ค 60 ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อสอบถามความต้องการถังขยะแต่ละบ้าน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)