การฝึกวิชาชีพ(12ตุลาคม2560)

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้ทำกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ปลูกดาวเรืองและช่วงบ่ายก็ไปร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรือง กับบ้านโคกเศรษฐี ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)