การฝึกวิชาชีพ(11ตุลาคม2560)

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้เตรียมเอกสารร่างโครงการ พิมพ์แบบประเมิน พิมพ์ใบลงทะเบียน  และช่วยทำงานในศูนย์ที่หอประชุมทองอุไรและช่วยปลูกดาวเรืองภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีในช่วงบ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)