การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 52)

9 ตุลาคม 2560

ออกเดินทางไปยังเดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท (สวนผึ้ง)

เดินทางมาถึง เดอะบันยัน ลีฟ รีสอร์ท

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมละลายพฤติกรรม

กิจกรรมทำหน้ากากสำหรับการแสดงคืนนี้

เข้าห้องพักและเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมคืนนี้

กิจกรรมตอนกลางคืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)