การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 12 ตุลาคม 2560


ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า ช่วยวัดจัดสถานที่

ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า

ช่วยวัดจัดสถานที่

ช่วยวัดจัดสถานที่

ได้เคลื่อนย้ายองค์พระประธาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)