บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่60 วันที่ 10 ตุลาคม2560

  วันนี้ทางคณะศึกษาฝึกประสบการณ์ได้จีดทำเวมีประชาคมชาวบ้านซึ่งการเปิดงานครั้งนี้ลุงธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และนักศึกษาได้กล่าวเปิดงานโดยการเปิดงานก็จะมีการนำเสนอโครงการทั้ง5โครงการคือ1 โครงการเรื่องวิถีพอเพียงสมุนไพรรักษาโรค 2.โครงการน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 3.โครงการสร้างความรู้สู่ชุมชนการประดิษฐ์บายศรี 4.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาทางด้านอาหารแปรรูป 5.โครงการการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้ทดแทนการเผาทำลาย ได้เสนอโครงการทั้งหมดนี้พร้อมทั้งอบรมและมีการสาธิตให้ชาวบ้านดูในแต่ละฐานก็จะแบ่งกันออกไปให้ชาวบ้านได้ดูครบทุกฐานโดยเริ่มจากฐานแรกคือของโครงการ วิถีพอเพียง 


       (ลุงธัมมสัญ์  กล่าวเปิดงานให้กับชาวบ้านและเยาวชน และพร้อมกับนำเสนอครงการว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่)


ฐานที่1  (วิถีพอเพียง สมุนไพรรักษาโรค เป็นฐานที่เป็นการอบรมและมีการแจกเอกสารแผ่นพับให้กับชาวบ้านได้ดูควบคู่ไปด้วยพร้อมกับบอกสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง)


    ฐานที่2 (เป็นฐานของการสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วยังให้ชาวบ้านได้ลองทำพอทำเสร็จแล้วก็นำไปแจกให้ชาวบ้านไปใช้กันคนละขวด)
       (น้ำยาปรับผ้านุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแจกและนำไปใช้ได้เลย)

   

      ฐานที่3 (ฐานนี้จะเกี่ยวกับการทำบายศรีสาธิตให้ชาวบ้านได้ทำและสามารถเป็นวัฒนธรรมให้กับชาวบ้านได้อีกด้วยและยังให้ชาวบ้านได้ลองทำดูเพื่อเป็นการนำไปเรียนรู้ภายในชุมชน)


      ฐานที่4 (ฐานนี้เกี่ยวกับการทำปลาตากแห้งในตู้กระจกจากแผงโซลาเซลล์จะเป็นการสาธิตการทำปลาตากแห้งให้ชาวบ้านได้ดูและได้ทำแจกชาวบ้านคนละ 2-3 ตัวเพื่อให้ชาวบ้านได้ไปรับประทานทั้งนี้ปลาตากแห้งยังเป็นการถนอมอาหารอีกด้วย)


    ฐานที่5 (ฐานนี้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากน้ำ อีเอ็มที่มีส่วนผสม ยาคูลล์2ขวด ซีอิ๊วดำหวาน3ช้อน น้ำจากข้าวหมากน้ำมะพร้าว3ลูกการทำปุ๋ยหมักนี้เป็นการไม่ต้องนำใบไม้ที่หล่นไปเผาให้เป็นมลพิษจึงนำใบไม้นั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมักแทน)


     (จุดลงทะเบียน)


      (ผู้ใหญ่ สุวรรณ ศรีนาค กล่าวปิดโครงการการจัดประชาคมในครั้งนี้)


    (ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านในชุมชน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)