171011-คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Democracy & democratic

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

Revised on 2017.10.08

Ref.#596879


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “democracy”

    สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า

        “dih-MOK-ruh-see” = “ดิห์-ม็อค-เครอะ-ซี”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “democrat”

   สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า

        “DEM-uh-krat” = “เด็ม-เมอะ-แครต”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “democratic”

   สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สาม ว่า

       “dem-uh-KRAT-ik” = “เด็ม-เมอะ-แครท-ทิค”


Kernerman English Multilingual Dictionary

ให้คำแปล นาม “democracy” ว่าคือ “การปกครองแบบประชาธิปไตย” หมายถึง

(ประเทศที่มี) รูปแบบการปกครอง (form of government) ที่ซึ่ง

ประชาชนมีอิสระในการเลือก ตัวแทน เข้าไปปกครองพวกเขา =

(people freely elect representative to govern them) เช่น

          ‘Which is the world’s largest democracy?’

          ‘He believes in democracy.’

รูป พหูพจน์ คือ democracies”

ให้คำแปล นาม “democrat” = “นักประชาธิปไตย” หมายถึง

“คน ผู้เชื่อในหลักการของ “democracy”” เช่น

         ‘She likes to pretend she’s a democrat.’

รูป คุณศัพท์ คือ “democratic” ว่าคือ

“เกี่ยวกับประชาธิปไตย” และ “เกี่ยวกับความเสมอภาค”

หมายถึง “เป็นของ/ปกครองโดย/หรือ ตามแบบ ‘democracy’” เช่น

        ‘a democratic country.’

หมายถึง “เชื่อในความเสมอภาคด้าน สิทธิและเอกสิทธิ ของทุกคน” เช่น

        ‘The boss is very democratic.’

รูป กริยาวิเศษณ์ คือ “democratically” = “อย่างเป็นประชาธิไตย”

หมายถึง “ยึดตามหลักการของ ‘democratic’” เช่น

        ‘The iissue was decided democratically by taking a general vote.’

ตัวอย่างประโยค ใช้คำ “democracy” และ “democratic”

        ‘Cycling is a democratic activity that can be enjoyed by anyone.’

        ‘They have a fairly democratic form of government.’

        ‘I think it was a reasonably democratic decision.’

       ‘There have been major change in the constitution, but the system remains democracy.’

        ‘The fight for justice and democracy.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revised

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์อังกฤษ#Common Errors#คำอังกฤษ#English words#Problem Words

หมายเลขบันทึก: 638950, เขียน: 11 Oct 2017 @ 13:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำ...ที่ ยาก..นาน..ที่จะเรียนรู้...democracy...

sr
IP: xxx.132.96.231
เขียนเมื่อ 

Good to see you back on G2K again. ;-)

I have a comment on 'democrat' (from Greek 'demos' = people/citizen of a state + 'kratos' = power).

I think this:

“democracy” ว่าคือ “การปกครองแบบประชาธิปไตย” หมายถึง

(ประเทศที่มี) รูปแบบการปกครอง (form of government) ที่ซึ่ง ประชาชนมีอิสระในการเลือก ตัวแทน เข้าไปปกครองพวกเขา = (people freely elect representative to govern them)

is a modern model of a manifesto for exercising people's power. (Modern) election is used to determine 'majority' (not necessary people's wishes) [democracy in a true sense would be for "all" people - not just majority] thus democracy and election are just a 'compromise' for a benefit of 'some' people.


<p></p><p>
</p>