บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่56 วันที่ 4 ตุลาคม 2560

      วันนี้พวกเราได้ทำงานกลุ่มเขีนนโครงการอยู่ที่ศูย์ทั้งวันค่ะ งานที่ทำเช่น เขียน วางแผนกิจกรรมที่จะทำในโครงการ


       (ทำงานเขียนโครงการ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำค่ะ)

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)