ครั้งที่ 46

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2560

         วันนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการของพวกเรา และได้ปรึกษาเป็นการส่วนตัวว่าของการของเรานั้นถ้าทำไปแล้วมันมีการต่อยอดได้หรือไม่ และจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราได้อย่างไร

                                                                 ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)