ตอนที่ 16 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 14   ว่าด้วยองค์กรเคออร์ดิค กับ KM (3) ว่าด้วยพื้นที่แห่งกิจกรรม   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช