บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 44 วันที่20 กันยายน 2560

   วันนี้09.00น.คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ไปช่วยงาน สุขภาพดีวิถีไทย ของ รพสต.บ้านเก่าที่วัดบ่อมะกรูดโดยการนั่งตามฐานต่างๆในงานก็จะมีการตรวจสุขภาพและวิธิธีการรักษาสุขภาพอย่างไรให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงชาวบ้านและเยาวชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พอเสร็จงานจสกที่วัดแล้วกลับมาศูนย์มาช่วยต้อนรับคณะ อสม.ที่มาศึกษาดูงานจากปทุมธานีจำนวน150คนมาศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำงานของกองทุนแมาของแผ่นดิน


       (นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดเข้าร่วมกิจกรรม)


    (คนในชุมชนเข้ารับการตรวจสุขภาพกับทาง รพสต.บ้านเก่า)


    (ผู้ใหญ่หมู่7และทีมเต้นเป็นตัวอย่างในการรักษาสุขภาพ)


     (ชาวบ้านและเยาวชนร่วมกิจกรรมรับความรู้)       (ช่วกันกรอกน้ำ คอลาฟิวส์ ที่ทำจากสมุนไพร)


     (แช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพรที่หาทำได้เองตามบ้าน)


    (ถ่ายรูปกับทางคณะศึกษาดูงาน พี่น้องชาวปทุมธานี)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)