ฝึกงานครั้งที่ 38

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

         ช่วงเช้าได้ช่วยงานที่ศูนย์ฯ "กองทุนจิตอาสาประชารัฐ จังหวัดนครปฐม" ได้รวบรวมเงินผ้าป่าและได้เตรียมของเพื่อจะนำไปทอด ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุธมณฑล จังหวัดนครปฐม

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                            ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

ช่วงบ่ายได้ประชุมแกนนำจิตอาสาประชารัฐ และได้พูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการ โครงการมีความสำคัญอย่างไร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาชุมชนได้เรียนรู้ว่าชุมชนตนเองนั้นมีความเป็นมาอย่างไร และได้ช่วยกันเตรียมงานในวันที 24 กันยายนที่จะถึงนี้

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


                                                              ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)