การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่30

วันที่ 12 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันตรวจเช็คเอกสารและกรอกข้อมูลเรื่องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการ(ต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)