การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 33

   ในการฝึกงานวันนี้ได้ทำการคีรย์ข้อมูลบิลรายการจ่ายค่าขยะของแต่ละครัวเรือนลงคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล


 และได้เดินทางไปช่วยงานที่ศูนย์การเรียนของตำบลโพรงมะเดื่อที่หมู่ 4 นั่งสับกากมะพร้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)