170913- 1คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Degrade & denigrate & downgrade

Nathavuth
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม

Revised on 2017.09.12

Ref.# 596864


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “degrade”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ สอง ว่า

        “dih-GREYD” หรือ “dee-GREYD” = “ดิ-เกรด” หรือ “ดี-เกรด

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “denigrate”

        สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า

        “DEN-i-greyt” = “เด็น-นิ-เกรต”

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “downgrade”

       สะกดการออกเสียงเน้น พยางค์ แรก ว่า

       “DOUN-greyd” = “ดาวน่ะ-เกรด”


Common Errors In English Usage

อธิบาย ว่าหลายคน เลือกใช้ “downgrade” แทนที่จะใช้ “denigrate”

      เพื่อให้หมายถึง “defame” = “ทำให้เสียชื่อ” หรือ “slander” = “กล่าวร้าย”

ส่วนคำ “downgrade” มีความหมายแตกต่าง ว่า

      “เมื่อบางสิ่งถูก ‘downgraded’” หมายถึง “สิ่งนั้นถูกทำให้ลด ฐานะ ลง”

     (ปกติ เป็นการทำให้ ‘worse’ = แย่ลง)

     “มิได้เป็นเพียง เพราะถือว่าเป็นสิ่ง ‘worse’" เช่น

          ‘When the president of the company fled to Rio with fifteen million dollars, its bonds were downgraded to junk bond status.’

ส่วนคำ “degrade” มีความยืดหยุ่น ในความหมาย มากกว่า เป็นอย่างมาก

     โดยที่ สามารถให้หมายถึง “ทำให้สถานะ/ชั้นยศ ต่ำ ลง”

      (เหมือน ‘downgrade’) หรือ

           ‘to corrupt” = “เสื่อมทราม” หรือ

           “make contemptible” = “ทำให้น่าเหยียดหยาม”

     หากแต่ “จะต้องใช้เกี่ยวกับ ‘การลดค่าอย่างแท้จริง’ เสมอ”

     แทนที่จะเป็นเพียง การ “insult” = “ดูถูก” เหมือน ‘denigrate’

ส่วนใหญ่ เมื่อผู้คนใช้คำ “downgrade” จะมี ความปลอดภัยมากกว่าจะใช้

     “insult” หรือ “belittle” = “ดูแคลน/ทำให้ลดความสำคัญ” หรือ

     “sneer at” = “เยาะหยัน”

กล่าวได้อีกว่า ความแตกต่างระหว่าง

   “deprecate” ที่หมายถึง “disapprove” = “ไม่ยอมรับ” และ

   “depreciate” ที่มีความหมายคล้าย “downgrade” นั้น

       ไม่ใช่เป็นเพียง แค่เรื่องของ การเห็นชอบ หรือความเห็น

       แต่เป็น การให้ความสำคัญ ที่เป็น “การลดค่า ที่แท้จริง”

ตัวอย่างประโยค ประกอบด้วย “degrade” “denigrate” และ “downgrade”

‘The proposed law could degrade safety standards.’

‘This substance degrades rapidly in the soil.’

‘I didn’t intend to denigrate her achievements.’

‘There is a tendency to denigrate the poor.’

‘She’s been downgraded from principal to vice-principal.’

‘Some jobs had gradually been downgraded from skilled to semi-skilled.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revised

คำสำคัญ (Tags)#ศัพท์อังกฤษ#Common Errors#คำอังกฤษ#English words#Problem Words

หมายเลขบันทึก: 636578, เขียน: 13 Sep 2017 @ 20:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)