ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 กันยายน 2560

วันนี้เราช่วยกันวางแผนโครงการของกลุ่มตัวเองค่ะ เริ่มจากการหาที่มาและความสำคัญและกำหนดวัตถุประสงค์รวมไปถึงทดลองทำวัตถุดิบ

ช่วงค่ำเราไปช่วยเสิร์ฟน้ำ เสิร์ฟอาหารที่งานศพในหมู่10 ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)