การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 11 กันยายน 2560


รดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นปอเทือง เข้าร่วมงานเกษตรชุมชนเพื่อจะนำไปประชาคม และเด็ดยอดดาวเรืองไม่ให้ต้นสูงเกินไป

รดน้ำต้นปอเทือง

ใส่ปุ๋ยต้นปอเทือง

เข้าร่วมงานเกษตรชุมชนเพื่อจะนำไปประชาคม

เด็ดยอดดาวเรืองเพื่อไม่ให้ต้นสูงเกินไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)