การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(11ก.ย60

วันนี้ได้ทำงานและได้ให้แาจารที่ศนย์ตรวจธานดู เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)