การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 29 สิงหาคม 2560

วันนิเทศงานครั้งที่ 1 ตรวจผลงานการทำงานกลุ่ม ในระเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา

ได้พาอาจารย์เดินสำรวจศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่ 16

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ก่อนฝึกงาน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560ความเห็น (0)