ฝึกประสบการณ์อาชีพวันที่21

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ช่วงบ่าย

ณ บิ๊กซี บ้านโป่ง

จัดตลาดนัดสินค้าOTOP โดยพี่ปรีชาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการด้านสินค้าจดทะเบียนOTOP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)