การฝึกประสบการณ์ชีวิตสาขาการพัฒนาชุมชน

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันนี้เราได้ ลงพื้นที่ หาเก็บข้อมูลเสริมเพื่อใช้ในการทำงาน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)