การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 19

ในการฝึกงานวันนี้ได้ทำการกรอกข้อมูลการชำระค่าขยะของครัวเรือนต่างๆลงในคอมพิวเตอร์


และได้ทำการทำงานแผนที่รอบนอกของตำบลโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)