การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23 สิงหาคม 2560

ปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อหลวง

ลงชื่อ

พีธีการเปิด

รับต้นดาวเรือง

ปลูกต้นดาวเรืองถวายแด่พ่อหลวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)