บันทึกการฝึกประสบการณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ในวันนี้ทางคณะนักศึกษาได้ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ กลุ่ม อสม. และแกนนำชุนของบ้านบ่อมะกรูดต้อนรับการมาเยือนของ ท่านนายอำเภอนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอของอำเถอโพธาราม ซึ่งได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับคณะแกนนำหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูดเพื่อไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากไร้เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับผู้ป่วยภายในชมชนบ้านบ่อมะกรูด หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ก็ได้พาคณะนักศึกษาไปเลี้ยงอาหารทั้งของคาวและของหวาน และในช่วงบ่ายทางคณะนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ไปขนของเช่น ถ้วย จาน หม้อ เก้าอี้ และอื่นๆ จากวัดบ่อมะกรูดมายังศูนย์ฝึกเพื่อตระเตรียมสถานที่ที่จะต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 


(บรรยากาศระหว่างรอท่านนายอำเภอ นพรัตน์ รัตนพานิช)


(นายอำเภอ นพรัตน์ รัตนพานิช กล่าวให้โอวาทกับผู้ที่มารอต้อนรับ)


(นายอำเภอนพรัตน์ รัตนพานิช ส่งมอบถุงยังชีพให้กับคณะแกนนำชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)

(แก่นนำชุมชนนำถุงยังชีพไปส่งมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง)


(นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้พาคณะนักศึกษามาเลี้ยงอาหาร)


(การคัดแยกถ้วยชามจากวัดบ่อมะกรูดเพื่อนำมาเตรียมงานที่ศูนย์)


(การคัดแยกถ้วยชามจากวัดบ่อมะกรูดเพื่อนำมาเตรียมงานที่ศูนย์)


(การคัดแยกถ้วยชามจากวัดบ่อมะกรูดเพื่อนำมาเตรียมงานที่ศูนย์)


(ล้างและทำความสะอาดถ้วยชามเพื่อที่จะนำมาใช้ในวันงาน)


(การคัดแยกถ้วยชามจากวัดบ่อมะกรูดเพื่อนำมาเตรียมงานที่ศูนย์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึก "วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด")ความเห็น (0)