หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 12

วันนี้พวกนักศึกษาได้ทำหน้าที่แบ่ง กลุ่มเป็นสองกลุ่ม เพื่อศึกษาหาข้อมูล กลุ่มแรก ไปที่สำนักงานท้องถิ่น ฝ่ายความมั่นคง สำนักงานพัฒนาชุมชน ก็ได้ไปแนะนำตัวต่อท่านประหลัดอำเภอ และ ได้ช่วยงาน ในเรื่องของการ ยกเก้าอี้ และหาข้อมูลประวัติชุมชน 

ต่อไปกลุ่มที่สอง ได้มีสมาชิกทั้งหมด4 คน ที่ทำหน้าที่โดยการพายเรือ ตามลองเจ็ดริ้ว เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตำบลเจ็ดริ้ว ว่าดำเนินชีวิตแบบไหน สึกษาก็ได้เห็นบรรยากาศตามคลองเจ็ดริ้ว ได้เห็นว่าน้ำในสะอาด ีผักตบชวาเล็กน้อย และมีเรือสัญจรไปมา ส่วนระยะทางที่พวกศึกษาได้ไปก็มีจุมุ่งหมายว่าจะไปให้ถึงวัดเจ็ดริ้ว ก็ ไปจนถึงจุดมุ่หมายที่กำหนดไว้ แต่ การพายเรือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนักศึกษาไม่มีใครพายเรือเป็นเลย แต่ก็พยายามจนประบความสำเร็จ ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ 9.30 น. กลับถึงศูนย์ประมาณ 14.20 น. ตอนกลับก็ได้พบ คุณยายท่านหนึ่ง กำลังงมหอยขม พวกนักศึกษาก็ได้สอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ว่าเมื่อก่อนเป็นอย่งไรคุณยาย วัย อายุ 75 ปีท่านก็ได้เล่าว่าเมื่อก่อนเวลาไปไหนมาไหนก็ใช้เรือเป็นพาหนะ ในการเดินทาง เก็บผักบุ้งตามชายคลองมาทำอาหาร พวก แกงส้ม มีหอยขมก็เอาไปแกงคั่วหอยขม เวลาจะขายของหรือขนของก็ขส่งทางเรือ แต่เดี่ยวนี้มีน้อยแต่็ไม่สูญหายเพราะก็ยังใช้เรือดินทงอยู่ และขนส่งสินค้าอยู่เช่นเดียวกัน พวกศึกษาก็ได้พายเรือกลับศูนย์ จากศูนย์ที่ตั้งอยู่หมู่ที่1 พายไปถึงหน้าวัดเจ็ดริ้ว ที่ตั้งอยู่หมู่ ทีี่ 4 ถือว่าระยะทางไกลพอสมควร ไป 3 กิโลเมตร กลับ อีก 3 กิโลเมตร เท่ากับว่าพาไปพายกลับ 6 กิโลเมตร ถ้าขี่จักรยานยนต์ก็ใช้เวลาไม่ถึง ขั่วโม่ง แต่โดยสารโดยใช้เรือ ใช้เวลา พายไป 3 ชั่วโม่ง ายกลับใช้เวลา 2 ชั่วโม่งกว่าๆ ก็มีอุปสรรคบ้าง เจอกับเรือที่มีเครื่องก็ต้องพายเรือเข้าหาชายฝั่งเพื่อไม่ให้เรือ พลิกคว่ำ และ อุปรรคต่อมาคือพวกศึกษาพายไม่เป็นเลยเข้าไปกองผักตบชวาบ้าง เข้าชนกับชายฝั่งบ้าง แต่ึงอย่างไร นักพัฒนาชุมชน ก็สู้ไม่ถ้อย เพื่อศึกษาข้อมูลมาเผยแพร่ตอไป

ป้ายสำนักงานท้องถิ่นฝ่ายความมั่นคง สำนักงานพัฒนาชุมชน

บรรยากาศเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเอกสาร

น้ำใจนักพัฒนาชุมชน จิตอาสาช่วยชาวบ้าน

ต่อมาเป็นรูปภาพบรรยากาศในการพายเรือศึกษาข้อมูลประวัติชุมชน

สภาพคลองเจ็ดริ้ว ที่สวยงามน้ำใส ปลาเยอะ

เรือขนส่งสินค้ายังมีอยู่ให้เห็น

ภาพคุณยายกำลังงมหอยขมเพื่อไปทำอาหาร มีเมนูที่ชื่อว่า แกงคั่วหอยขม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)