ฝึกงานครั้งที่ 11 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 60 วันนี้ได้ทำการศึกษาปฏิทินชุมชนและTimeline ในชุมชนและลงมือทำลงฟิวเจอร์บอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)