การนำต้นกล้าดาวเรืองมาเพาะชำลงในถุงดำและการทำความสะอาดเก็บดอกจอกในสระ (16 สิงหาคม 2560)

                         การนำต้นกล้าดาวเรืองมาเพาะชำลงในถุงดำและการทำความสะอาดเก็บดอกจอกในสระ

                     ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกงานได้ไปช่วยกันนำต้นกล้าดาวเรืองมาปลูกในถุงดำเพื่อที่จะนำตันดาวเรืองมาปลูกถวายในพระราชพิธีพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จากนั้นเพื่อนๆผู้ชายได้ไปช่วยกันทำความสะอาดเก็บดอกจอกในสระภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                 ภาพการนำต้นกล้าดาวเรืองมาเพาะชำลงในถุงดำ

ภาพการทำความสะอาดเก็บดอกจอกในสระภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)