วันที่16สิงหาคม2560

วันนี้ก็ได้ทำการลงปฎิทินชุมชนของหมู่4บ้านหุบรัก 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)