ภัยของสารเสพติด

สารเสพติดให้โทษมากมายแก่ผู้เสพเมื่อคนใกล้ตัวรู้หรือครอบครัวรู้จะทำให้เค้าเดือดร้อนและจะทำให้

คนในครอบครัวต้องเสียเงินมาจ่ายค่าประกันตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานสารเสพติดความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กากมีแต่รูป

สวยดีนะ

เขียนเมื่อ 

อืม