บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 15 วันที่ 15 ส.ค.2560

ในวันนี้ได้ช่วยป้าบัวเก็บของไปส่งคืนทางวัด และในตอนบ่ายได้ลงชุมชนไปถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลของชุมชนบ้านบ่อมะกรูดกับ ป้าจือ (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูด) และก็ได้ไปบ้านยายทม คนเก่าคนแก่ในบ้านบ่อมะกรูดเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม


สัมภาษณ์ป้าจือ(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูด)เกี่ยวกับข้อมูลชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากยายทม คนเก่าคนแก่แห่งบ้านบ่อมะกรูด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)