เรื่องทีมเงาอัจฉริยะ

หนังเรื่องนี้เน้นประเด่นไปเรื่องการเหยียดสีผิว และยังได้สร้างมาจาก 3 หญิงสาวผู้บุกเบิกและพัฒนาวงการอวกาศสหรัฐในยุคสงครามเย็น หนังให้แนวคิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดสีผิวเพศและชีวิตของคณิตกรในยุคนั้น ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในผู้ปิดทองหลังพระที่ทุกคนไม่ได้นึกถึงกัน หนังมีครบทุกรส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปหนังทีมเงาอัจฉริยะและอัจฉริยะโลกไม่รักความเห็น (0)