บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่11 วันที่11 สิงหาคม 2560

   

       วันนี้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมงานวันแม่แห่งชาติของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดกับ
นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นำถุงสิ่งของ10ชุด ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร้อยโทนพนนท์ ศรีอิ่ม นายทหารกองพลพัฒนาที่๑ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชน และคณะเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง   กลุ่ม อสม.นำโดยนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ (ป้าบัว)  นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วย และ ผู้ยากไร้ จำนวน 10ชุด 10 ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติปี 2560 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด  หลังจากนั้น ก็ไปช่วยขนของ เช่น. จาน ชาม หม้อ เตา กระทะ ช้อน เก้าอี้ เป็นต้น  ที่วัดบ่อมะกรูด 

วันนี้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ และได้มีโอกาสแจถุงยังชีพ แก่ผู้ยากไร้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)