วันแม่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖o จากใจไปเขมรโรง (บริจาคสิ่งของให้เด็กและคนชรา)ปันรัก

07.00 น. จุดที่หนึ่งพบกันที่หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

08.00-08.30 น.พบกันที่ ปตท.สระกระโจม 

08.30-11.30 น. เดินทางถึงเขมรโรง บริจาคสิ่งของให้เด็กและคนชรา พร้อมศึกษาธรรมชาติ

11.30-15.30 น. รับประทานอาหาร พร้อมเดินทางไปวัดถ้ำเขาวง และถ้ำเปิดใหม่ ฝึกให้เด็กๆรักและเรียนรู้ธรรมชาติ (ถ้าเวลาพอไปหุบป่าตาด)

15.30-17.00 น.เดินทางกลับ รับประทานอาหารพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดจุดปันรักในวันพ่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖o
 


คลิกเพื่อทราบข้อมูลหมู่บ้านเขมรโรง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีคลิกเพื่อทราบข้อมูลวัดถ้ำเขาวงเชื่อมต่อกันทีมปันรักทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามารถ เศรษฐวิทยาความเห็น (0)