การเข้าไปพบท่านนายกเทศมนตรี ตำบลนายางและการสักการะเจ้าอาวาสวัดนิคม(10 สิงหาคม 2560)

                        การเข้าไปพบท่านนายกเทศมนตรี ตำบลนายางและการสักการะเจ้าอาวาสวัดนิคม

                   ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (ช่วงเช้า) นักศึกษาฝึกงานได้ไปช่วยกันในการเตรียมดินบรรจุใส่ถุงดำเพื่อปลูกดาวเรืองเป็นวันที่ 2 (ช่วงบ่าย) อาจารย์ประสงค์ ลีลา ได้พานักศึกษาฝึกงานไปพบท่านนายกเทศมนตรี ตำบลนายางแต่ท่านนายกไปรับเสด็จที่หุบกระพง จากนั้นจึงได้พบกับท่านรองนายกเทศมนตรีฉลอง ช้างสุวรรณและได้เข้าไปสักการะเจ้าอาวาสที่วัดนิคม


                                            ภาพที่ 2 การเข้าพบท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง

                                             

                                                 ภาพที่ 2 การสักการะท่านเจ้าอาวาสวัดนิคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)