การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่10 สิงหาคม 2560

กำจัดวัชพืชบนแปลงแครอทและรดน้ำ

เข้าร่วมประชุมการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

ชมวิธีการทำปุ๋ยไส้เดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)